Wzmocnienie rozpoznawania wzorców

Wzmocnienie rozpoznawania wzorców definiuje się jako wzrost zdolności i tendencji danej osoby do rozpoznawania wzorców w niejasnych bodźcach.

Widzenie wzorów przypominających ludzkie twarze jest wrodzoną zdolnością, którą ludzie posiadają w życiu codziennym i jest dobrze udokumentowana w literaturze naukowej pod pojęciem pareidolia. Typowe tego przykłady obejmują dostrzeganie twarzy z przodu samochodu lub widzenie różnych obiektów w chmurach.

Podczas tego efektu wzory mogą być znacznie bardziej wyraźne niż zwykle w stanie trzeźwym. Na przykład niezwykle szczegółowe obrazy mogą pojawiać się w scenerii, przedmioty codziennego użytku mogą wyglądać jak twarze, a chmury mogą wyglądać jak fantastyczne obiekty bez żadnych zmian wizualnych. Kiedy obraz zostanie dostrzeżony w obiekcie lub krajobrazie, umysł może dalej wyolbrzymiać to rozpoznanie poprzez efekt halucynacyjny znany jako transformacje, który wykracza poza pareidolia i staje się standardową halucynacją wzrokową.

Wzmocnieniu rozpoznawania wzorów często towarzyszą inne zbiegające się efekty, takie jak wzmocnienie ostrości i wzmocnienie koloru. Najczęściej wywoływane jest pod wpływem łagodnych dawek związków psychedelicznych, takich jak LSD, psilocybina i meskalina.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Czy wiesz że...

najwięcej użytkowników narkotyków znajduje się w grupie wieku 16-24