Orbizm środowiskowy

Orbizm środowiskowy jest definiowany jako wizualna segmentacja środowiska zewnętrznego na okręgi i sfery o różnej ilości i wielkości. Raz ustanowione segmenty mogą zacząć powoli odchodzić od swojej pierwotnej lokalizacji i często zmieniają swój rozmiar, prowadząc do powstania przerw pomiędzy nimi. Przestrzeń w tych lukach może być albo całkowicie ciemna, albo składać się z ciasno powiązanej geometrii wizualnej.

Ta ciemna przestrzeń może w końcu rosnąć, stopniowo zmniejszając rozmiar orbs, aż osoba znajdzie się otoczona przez dysocjacyjną dziurę. Nierzadko osoba jest w stanie w sposób wrodzony wyczuć i wykryć szczegóły i układ zarówno różnych sekcji zniekształcenia, jak i przerw między nimi.

Czy wiesz że...

alkohol jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o całkowitą wielkość szkód oraz na 3 miejscu jeśli chodzi o zgony.