Zwiększenie temperatury ciała

Podwyższona temperatura ciała lub gorączka może być opisana jako temperatura ciała powyżej normalnej wartości wyjściowej. Chociaż nie ma powszechnie uzgodnionej wartości, przy której występuje gorączka, jej diagnozy wahają się między 37,5 - 38,3°C (99,5 - 100,9°F). Dla porównania średnia temperatura zdrowej osoby wynosi około 37°C (98,6°F). Warto zauważyć, że temperatura ciała przekraczająca 41,5°C (106,7°F) jest stanem nagłym, który wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej i może potencjalnie skutkować obrażeniami fizycznymi, długotrwałymi skutkami ubocznymi lub śmiercią.

Efekt ten może przejawiać się w dwóch różnych formach opisanych poniżej:

Gorączka jest używana do opisania ciała podnoszącego swoją temperaturę głęboką z powodu choroby. Na przykład gorączka może być spowodowana infekcją bakteryjną. Hipertermia jest klasyfikowana jako niekontrolowany wzrost temperatury ciała, który zazwyczaj pochodzi ze źródła zewnętrznego. Najczęściej wiąże się to z udarami cieplnymi lub stosowaniem niektórych leków. Podwyższonej temperaturze ciała często towarzyszą inne zbiegające się skutki, takie jak zwiększone pocenie się, odwodnienie, bóle głowy i zespół serotoninowy. Najczęściej indukowana jest pod wpływem dużych dawek związków pobudzających, które oddziałują na receptory serotoniny i 5-HT, receptory dopaminy oraz noradrenaliny. Substancje te obejmują amfetaminę, metylofenidat, MDMA i kokainę. Jednak może również wystąpić pod wpływem niektórych stymulujących psychedelików, takich jak AMT, 2C-P i DOC.

Czy wiesz że...

można włożyć blotter lsd pod napletka?