Łączność myśli

Łączność myśli jest definiowana jako zmiana strumienia myśli danej osoby, która charakteryzuje się wyraźnym wzrostem nieskrępowanych wędrujących myśli, które łączą się ze sobą poprzez płynne skojarzenie idei. Podczas tego stanu myśli mogą być subiektywnie doświadczane jako ciągły strumień niejasno powiązanych idei, które słabo łączą się ze sobą poprzez włączenie koncepcji zawartej w poprzedniej myśli. Doświadczona jest często porównywana do złożonej gry skojarzeń słownych.

Podczas tego stanu często trudno jest osobie świadomie kierować kierunkiem swoich myśli w sposób, który prowadzi do stanu zwiększonego rozpraszania się. Zwykle prowadzi to również do tego, że czyjś tok myśli kontempluje niezwykle szeroką gamę tematów, które mogą wahać się od ważnych, trywialnych, wnikliwych i bezsensownych tematów.

Czy wiesz że...

najwięcej użytkowników narkotyków znajduje się w grupie wieku 16-24