Obniżone libido

Obniżone libido można opisać jako wyraźny spadek uczucia pożądania seksualnego, przewidywania aktywności seksualnej i prawdopodobieństwa, że dana osoba będzie postrzegać kontekst danej sytuacji jako seksualny w naturze. Kiedy doświadczamy tego efektu, może on skutkować ogólną trudnością lub całkowitą niezdolnością do pobudzenia się przez bodźce seksualne.

Czy wiesz że...

alkohol jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o całkowitą wielkość szkód oraz na 3 miejscu jeśli chodzi o zgony.