Kompulsywne ponowne dozowanie

Kompulsywne ponowne dozowanie definiuje się jako doświadczenie silnego i trudnego do odparcia impulsu ciągłego podawania substancji psychoaktywnej w celu zwiększenia lub utrzymania subiektywnych efektów, które wywołuje.

Ten efekt jest znacznie bardziej prawdopodobny, gdy użytkownik ma w swoim posiadaniu duży zapas danej substancji. Można tego częściowo uniknąć, wstępnie zważając dawki, nie utrzymując pozostałego materiału w zasięgu wzroku, wywierając samokontrolę i przekazując związek zaufanej osobie, aby ją przechowała, dopóki nie uzna, że ​​jej powrót jest bezpieczny.

Czy wiesz że...

71 % użytkowników MDMA słucha techna