Jedność i wzajemne powiązanie

Jedność i wzajemne powiązania można opisać jako doświadczenie chwilowego przekształcenia poczucia własnej osoby, tak aby było ono konstytuowane przez szerszy wachlarz pojęć, niż miało to miejsce wcześniej. Na przykład, podczas gdy dana osoba może zwykle czuć, że jest wyłącznie swoim „ego” lub połączeniem jej „ego” i ciała fizycznego, podczas tego stanu jej poczucie tożsamości może się zmienić, obejmując również środowisko zewnętrzne lub obiekt, z którym wchodzi w interakcję. Skutkuje to intensywnym i nierozerwalnym poczuciem jedności lub wzajemnych powiązań między sobą, a różnymi szeregami wcześniejszymi „zewnętrznych” systemów.

Warto zauważyć, że wiele osób, które przechodzą to doświadczenie, konsekwentnie interpretuje je jako usunięcie głęboko zakorzenionej iluzji, której zniszczenie jest często określane jako jakieś głębokie „przebudzenie” lub „oświecenie”. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że te wnioski i uczucia niekoniecznie muszą być przyjmowane na pierwszy rzut oka jako z natury prawdziwe.

Czy wiesz że...

można włożyć blotter lsd pod powiekę?