Arytmia

Nieprawidłowe bicie serca (zwane również arytmią) jest definiowane jako problem z szybkością lub rytmem bicia serca. Zbyt szybkie bicie serca (powyżej 100 uderzeń na minutę) nazywane jest tachykardią, a zbyt wolne (mniej niż 60 uderzeń na minutę) nazywane jest bradykardią. Arytmie są spowodowane zmianami w tkance serca. Serce bije z powodu kaskadowych sygnałów elektrycznych, na które mogą wpływać hormony stresu, elektrolity i substancje lecznicze.

Czy wiesz że...

najwięcej użytkowników narkotyków znajduje się w grupie wieku 16-24