Mrowienie

Mrowienie, które pojawia się na całym ciele, pojawia się nagle i bez żadnego oczywistego powodu. W zależności od zażywanej substancji psychoaktywnej, mrowienie może się różnić pod względem stylu odczuwania. Ten efekt może przejawiać się na trzech różnych poziomach intensywności opisanych poniżej:

  • Łagodne – na najniższym poziomie odczucie mrowienia można opisać jako subtelne i ulotne. Te odczucia nie osłabiają fizycznej kontroli motorycznej i można je zasadniczo zignorować, jeśli ktoś sobie tego życzy.
  • Wyraźne – na tym poziomie bardzo trudno jest zignorować odczucie. Można je opisać jako wyraźne odczucie mrowienia, które jest wystarczające intensywne, aby częściowo zaburzyć kontrolę motoryczną osoby i działać jako znaczące rozproszenie uwagi, które osłabia koncentrację.
  • Przytłaczające – na najwyższym poziomie odczucie mrowienia zwiększa się wystarczająco, aby zmusić użytkownika do pozostania w pozycji siedziącej lub leżącej, z powodu wszechogarniających doznań.

Wariacje

Specyficzne różnice między każdym potencjalnym stylem spontanicznych doznań cielesnych można podzielić na następujące warianty:

  • Ruchome lub nieruchome – mrowienie porusza się w górę i w dół w różnych części ciała w różnych kierunkach lub mrowienie pozostanie nieruchome i spójne w swojej pozycji.
  • Stałe lub spontaniczne – mrowienie będzie towarzyszyło przez cały czas lub pojawi się w losowych momentach przez różne okresy czasu.
  • Silne lub słabe – spontaniczne mrowienie będzie odbierane jako silne, zimne i ostre lub słabe, ciepłe i delikatne.
  • Wszechogarniające lub zlokalizowane – spontaniczne mrowienie może być odczuwane na całym ciele w sposób równomierny lub w bardzo określonych miejscach, takich jak końce palców rąk i nóg, w górę i w dół kręgosłupa lub na całej głowie.
  • Euforyczny lub Dysforyczny – przy odpowiednio wysokich dawkach mrowienie może być interpretowane jako przyjemne w doświadczaniu lub mogą objawiać się jakoniekomfortowe w doświadczaniu.

Czy wiesz że...

można włożyć blotter lsd pod napletka?