Spowolnienie myśli

Spowolnienie myśli jest definiowane jako proces myślenia znacznie spowolniony w porównaniu z procesem zachodzącym w normalnej trzeźwości. Doświadczając tego efektu, można odnieść wrażenie, że czas potrzebny do pomyślenia myśli oraz ilość czasu, który upływa pomiędzy poszczególnymi myślami, został spowolniony do tego stopnia, że znacznie upośledza procesy poznawcze. Może się to objawiać opóźnionym rozpoznawaniem, wolniejszym czasem reakcji i deficytami w zakresie drobnych umiejętności motorycznych.

Czy wiesz że...

86 % użytkowników marihuany słucha regge