Opóźnione "klatki"

Opóźnione "klatki" są definiowane jako wrażenia wzrokowe, które nadal pojawiają się w polu widzenia po zaprzestaniu ekspozycji na oryginalny obraz. Powszechną formą powidoku jest jasna poświata, która wydaje się unosić w polu widzenia po kilku sekundach patrzenia w źródło światła. Ten efekt jest podobny do smugów, ale różni się tym, że nie tworzy płynnych rozmyć za poruszającymi się obiektami.

Podczas doświadczeń halucynogennych poruszające się obiekty mogą tworzyć ślad nałożonych na siebie nieruchomych obrazów za ich ścieżką ruchu. Tworzy to serię nałożonych na siebie obrazów poruszającego się obiektu w polu widzenia, które stają się tym bardziej wyblakłe, im dłużej trwa, odkąd obiekt zajmował to miejsce w przestrzeni. Innym powszechnym przejawem tego efektu jest możliwość zobaczenia szczątkowego obrazu środowiska zewnętrznego przez kilka sekund po zamknięciu oczu, zanim stopniowo zaniknie.

Czy wiesz że...

można włożyć blotter lsd pod napletka?