Autonomia fizyczna

Autonomia fizyczna może być opisana jako doświadczenie własnego ciała wykonującego proste lub złożone działania całkowicie z własnej woli. W zależności od intensywności, powoduje to, że wykonanie danego zadania staje się częściowo lub całkowicie automatyczne, bez wymogu umiejętności podejmowania decyzji lub uważnego świadomego wkładu.

Na niższych poziomach efekt jest częściowo kontrolowany przez dowodzenie ciałem za pomocą prostych myśli. Na przykład, myśli takie jak "idź do toalety" lub "idź wypić szklankę wody" mogą spowodować, że ciało wykona te czynności autonomicznie. To może często pomóc osobie wykonać niezbędne czynności fizyczne, takie jak dbanie o funkcje ciała lub unikanie niebezpieczeństwa, gdy w przeciwnym razie byłby zbyt niezdolny, nieprzytomny lub rozproszony, aby wykonać je ręcznie w ich obecnym stanie.

Na wyższych poziomach efekt ten nie wymaga już słownych poleceń i staje się całkowicie automatyczny. Warto zauważyć, że choć technicznie powoduje to utratę kontroli poznawczej, ciało wykonuje tylko te czynności, które właściciel zdecydowałby się wykonać, gdyby był w stanie zrobić to sam.

Czy wiesz że...

86 % użytkowników marihuany słucha regge