Déjà Vu

Déjà Vu lub Deja Vu można opisać jako nagłe wrażenie, że jakieś bieżące wydarzenie lub sytuacja została już doświadczona w pewnym momencie w przeszłości, podczas gdy w rzeczywistości tak się nie stało. Termin ten jest powszechnym zwrotem z języka francuskiego, który dosłownie tłumaczy się na „już widziałem”. Jest to dobrze udokumentowane zjawisko, które może powszechnie występować zarówno podczas życia na trzeźwo, jak i pod wpływem halucynogenów.

W kontekście używania substancji psychoaktywnych, wiele związków jest powszechnie zdolnych do wywoływania spontanicznych i często długotrwałych stanów od łagodnych do intensywnych odczuć déjà vu. Może to zapewnić przytłaczające poczucie, że „byli tu wcześniej”. Wrażeniu towarzyszy również często poczucie znajomości aktualnej lokalizacji lub otoczenia, aktualnie wykonywanych czynności fizycznych, całej sytuacji lub skutków samej substancji.

Efekt ten jest często wyzwalany pomimo faktu, że podczas jego doświadczenia osoba może być racjonalnie świadoma, że ​​okoliczności „poprzedniego” doświadczenia (kiedy, gdzie i jak doszło do wcześniejszego doświadczenia) są niepewne lub uważane za niemożliwe.

Czy wiesz że...

alkohol jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o całkowitą wielkość szkód oraz na 3 miejscu jeśli chodzi o zgony.