Zwiększona wytrzymałość

Zwiększona wytrzymałość można opisać jako zwiększona zdolność do angażowania się w czynności obciążające fizycznie i psychicznie bez rozwoju zmęczenia. Chociaż efekt ten jest powszechnie mylony ze stymulacją, różni się on tym, że nie jest bezpośrednim wzrostem poziomu energii. Zamiast tego jest to zwiększenie odporności na zmęczenie podczas aktywnośći.

Substancje psychoaktywne, które bezpośrednio zwiększają wytrzymałość osoby bez stymulacji, są znane jako aktoprotektory. Są one definiowane jako „substancje, które zwiększają stabilność organizmu przed obciążeniami fizycznymi lub psychicznymi bez zwiększania zużycia tlenu lub produkcji ciepła”. Chociaż aktoprotektory są niezwykle rzadkie, istnieje wiele związków, które są w stanie wywołać zwiększenie wytrzymałości wraz z innymi efektami, takimi jak stymulacja, wzmocnienie skupienia i wzmocnienie motywacji. Obejmują one zwykle większość stymulantów, takich jak amfetamina i specyficzne psychodeliki, takie jak LSD.

Czy wiesz że...

najwięcej użytkowników narkotyków znajduje się w grupie wieku 16-24