Dezorganizacja myśli

Dezorganizacja myśli jest definiowana jako stan, w którym zdolność do analizowania i kategoryzowania informacji pojęciowych przy użyciu systematycznego i logicznego procesu myślowego jest znacznie zmniejszona. Wydaje się, że pojawia się poprzez wzrost myśli, które nie są związane lub nieistotne dla danego tematu, zmniejszając w ten sposób zdolność do uporządkowanego i spójnego strumienia myśli. Ten efekt wydaje się również pozwalać użytkownikowi na posiadanie znacznie mniejszej ilości istotnych informacji w swoim toku myślowym, co może być przydatne w rozszerzonych obliczeniach umysłowych, artykułowaniu pomysłów i analizowaniu logicznych argumentów.

Czy wiesz że...

psy trance to najpopularniejszy gatunek muzyki użytkowników grzybków i lsd (29% i 38%)