Uważność

Uważność można opisać jako koncepcję psychologiczną, która jest dobrze ugruntowana w literaturze naukowej i powszechnie omawiana w połączeniu z medytacją.

Często dzieli się go na dwa oddzielne podskładniki, które składają się na ten efekt: Pierwszy z tych składników obejmuje samoregulację uwagi, tak aby jej skupienie było całkowicie skierowane na bezpośrednie doświadczenie, tym samym wyciszając wewnętrzną narrację i pozwalając na większe rozpoznanie zewnętrznych i mentalnych wydarzeń w chwili obecnej. Drugi z tych elementów polega na przyjęciu szczególnej orientacji na własne doświadczenia w chwili obecnej, która charakteryzuje się brakiem osądu, ciekawości, otwartości i akceptacji.

W medytacji ten stan umysłu jest celowo praktykowany i utrzymywany poprzez świadome i ręczne przekierowywanie świadomości w kierunku pojedynczego punktu skupienia przez dłuższy czas. Jednak w kontekście używania substancji psychoaktywnych stan ten jest często wywoływany spontanicznie, bez świadomego wysiłku lub potrzeby posiadania jakiejkolwiek wcześniejszej wiedzy na temat technik medytacyjnych.

Czy wiesz że...

alkohol jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o całkowitą wielkość szkód oraz na 3 miejscu jeśli chodzi o zgony.