Euforia Fizyczna

Euforię fizyczną można opisać jako uczucie przyjemności i komfortu wewnątrz oraz na całym ciele. Ta euforia jest zwykle porównywalna do przypływów endorfin odczuwanych w stanach podniecenia lub miłości, przytulności wygodnego łóżka i przypływu orgazmu. Siła tego efektu może wahać się od subtelnej siły do ​​przytłaczającej przyjemności, wykraczającej nawet poza najbardziej intensywny możliwy orgazm całego ciała.

Czy wiesz że...

86 % użytkowników marihuany słucha regge