Podwyższone ciśnienie we krwi

Podwyższone ciśnienie we krwi można opisać jako stan, w którym ciśnienie w tętnicach jest podwyższone do nieprawidłowego poziomu. Ciśnienie krwi 120/80 jest uważane za normalne dla osoby dorosłej. Ciśnienie krwi 90/60 lub niższe jest uważane za niedociśnienie, a ciśnienie krwi między 120/80 a 90/60 za stan przed niedociśnieniem. Odwrotnie, ciśnienie krwi większe niż 120/80 i mniejsze niż 139/89 jest uważane za stan przednadciśnieniowy.

W literaturze medycznej sytuacja, w której ciśnienie krwi u osoby jest bardzo wysokie (np. 180/110 mmHg) z minimalnymi objawami lub bez nich oraz brak oznak lub objawów wskazujących na ostre uszkodzenie narządu, jest określana jako „nadciśnienie nagłe”. Natomiast sytuacja, w której wysokiemu ciśnieniu krwi towarzyszą dowody postępującego uszkodzenia narządów lub układu, określana jest jako „nagły stan nadciśnienia”.

Czy wiesz że...

można włożyć blotter lsd pod napletka?