Postrzeganie siebie

Postrzeganie siebie można opisać jako doświadczenie poczucia, że ​​jest się osobiście odpowiedzialnym za tworzenie, projekt, manifestację koncepcji, procesu lub wydarzenia, które jest zwykle postrzegane jako wynik niepowiązanych przyczyn zewnętrznych. Można go podzielić na dwa oddzielne podkomponenty, które obejmują:

Poczucie, że ktoś zaprojektował, zaplanował i stworzył pewne lub nawet wszystkie aspekty swojego życia, takie jak bieżące lub przeszłe wydarzenia, bliscy i kluczowe wydarzenia. Poczucie, że zaprojektowano, zaplanowano i stworzyło się pewne, a nawet wszystkie aspekty świata zewnętrznego, takie jak bieżące lub historyczne wydarzenia, przyroda, życie, wszechświat jako całość i prawa fizyczne, których on przestrzega. Ten efekt zwykle pojawia się nagle i spontanicznie. Jednak najczęściej jest to odczuwalne w sytuacjach znaczących emocjonalnie, które są tak przyjemne i satysfakcjonujące, że są dokładnie takie, jak zaprojektowałaby to osoba, gdyby w jakiś sposób otrzymała wcześniej świadomą decyzję, aby to zrobić. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, które wydają się nieprawdopodobne lub zupełnie nieoczekiwane.

Czy wiesz że...

można włożyć blotter lsd pod powiekę?