Zapsy mózgu

Zapsy mózgu można opisać jako ostre wrażenia porażenia prądem, które powstają w głowie lub mózgu, a czasami rozciągają się na całe ciało. Dla wielu osób wydaje się, że ich mózg doświadczył nagłej serii krótkich wibracji lub wstrząsów elektrycznych, które mogą powodować intensywny dyskomfort, dezorientację i stres.

Zapsy mózgu są najczęściej wywoływane pod wpływem odstawienia, zmniejszenia dawki i odstawienia leków przeciwdepresyjnych, w tym selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), takich jak sertralina, paroksetyna i wenlafaksyna. Tramadol, opioidowy środek przeciwbólowy o właściwościach SNRI, również powoduje zapalenie mózgu po nagłym odstawieniu. Jeśli jest to spowodowane odstawieniem leków przeciwdepresyjnych, zdecydowanie zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki lub stopniowe zmniejszanie dawki, zamiast nagłego odstawiania. Ten efekt został odnotowany w anegdotycznych źródłach w dniach po dużej dawce MDMA.

Czy wiesz że...

86 % użytkowników marihuany słucha regge