Wiele strumieni myślowych

Wiele strumieni myślowych definiuje się jako stan umysłu, w którym dana osoba ma więcej niż jedną wewnętrzną narrację lub strumień świadomości jednocześnie występujący w jej głowie. Może to skutkować dowolną liczbą niezależnych strumieni myśli pojawiających się w tym samym czasie, z których każdy jest często kontrolowany w podobny sposób, jak strumień myśli każdego dnia.

Te liczne zbiegające się strumienie myśli mogą być doświadczane jednocześnie w sposób, który jest równomiernie rozłożony i nie stawia świadomości żadnego konkretnego strumienia myśli nad innym. Można ich jednak również doświadczać w sposób, który sprawia wrażenie, jakby wysuwał na pierwszy plan świadomość konkretnego strumienia myśli, podczas gdy inni kontynuują przetwarzanie informacji w tle. Ta forma wielu strumieni myśli zazwyczaj przełącza się między określonymi tokami myśli w pozornie losowych odstępach czasu.

Doświadczenie tego efektu może czasem pozwolić na analizę wielu różnych pomysłów jednocześnie i może być źródłem świetnego wglądu. Jednak zwykle przytłacza osobę dużą ilością informacji, których pełne przetworzenie w normalnym tempie staje się trudne lub niemożliwe.

Czy wiesz że...

alkohol jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o całkowitą wielkość szkód oraz na 3 miejscu jeśli chodzi o zgony.