Postrzeganie ciężaru ciała

Postrzeganie ciężaru cielesnego można opisać jako uczucie, jakby ciało znacznie zwiększyło swoją wagę. Może to skutkować uczuciem spowolnienia i ospałości, ponieważ ciało wydaje się trudne, niewygodne lub niemożliwe do poruszania się.

Postrzeganiu ciężkości ciała często towarzyszą inne zbiegające się skutki, takie jak uspokojenie polekowe i rozluźnienie mięśni. Najczęściej wywoływane jest pod wpływem dużych dawek związków depresyjnych, takich jak GABAergiki, opioidy i leki przeciwpsychotyczne. Jednak może również wystąpić pod wpływem pewnych uspokajających psychedelików, takich jak pewne LSA, psilocybina i 2C-C.

Czy wiesz że...

można włożyć blotter lsd pod powiekę?