Spowolnienie przetwarzania wzrokowego

Spowolnienie przetwarzania wzrokowego jest definiowane jako postrzegane zmniejszenie prędkości, z jaką przetwarzane są informacje wizualne. Pod wpływem tego efektu osoba może mieć wrażenie, że jej wizja jest opóźniona i wyświetla się w sposób podobny do buforującego się filmu, animacji poklatkowej, taśmy filmowej, monitora komputerowego lub światła stroboskopowego. Przy wyższych poziomach intensywności może to skutkować tym, że wizja osoby chwilowo przestaje się w ogóle poruszać, jakby została zamrożona. Warto również zauważyć, że efekt ten jest porównywalny, ale niekoniecznie związany z zaburzeniem wzroku znanym jako ślepota ruchu lub akinetopsja. Efekt ten może być doświadczany jako płynne i spójne spowolnienie przetwarzania wzrokowego lub może być szorstki i nieregularny.

Czy wiesz że...

można włożyć blotter lsd pod napletka?