Trudności z myśleniem

Trudności z myśleniem jest definiowana jako wyraźne obniżenie ogólnej zdolności osoby do przetwarzania informacji oraz logicznego lub twórczego analizowania pojęć, idei i scenariuszy. Doświadczenie tego efektu prowadzi do znacznych trudności w kontemplowaniu lub rozumieniu podstawowych idei w sposób, który może tymczasowo uniemożliwić normalne funkcjonowanie poznawcze.

Czy wiesz że...

alkohol jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o całkowitą wielkość szkód oraz na 3 miejscu jeśli chodzi o zgony.