Tłumienie rozpoznawania wzorców

Tłumienie rozpoznawania wzorców jest definiowane jako częściowa lub całkowita niezdolność do umysłowego przetwarzania i interpretowania informacji wizualnych, niezależnie od ich jasności. Na przykład, jeśli ktoś patrzy na obiekt przed sobą, będzie miał zmniejszoną zdolność do rozpoznania tego, co widzi, nawet jeśli widzi obiekt w wyraźnych szczegółach. Może to spowodować, że nawet najzwyklejsze przedmioty codziennego użytku będą nierozpoznawalne, ale szczególnie dotyczy to twarzy. Osoba doświadczająca tego efektu podczas patrzenia na twarz będzie w stanie zobaczyć, a nawet opisać cechy twarzy, które widzi, ale może nie być w stanie połączyć wzoru informacji wizualnych w celu zidentyfikowania twarzy. Warto również zauważyć, że efekt ten jest porównywalny i prawdopodobnie związany z zaburzeniem wzrokowym znanym jako wizualna agnozja apercepcyjna.

Czy wiesz że...

psy trance to najpopularniejszy gatunek muzyki użytkowników grzybków i lsd (29% i 38%)