Tłumienie uzależnienia

Tłumienie uzależnień definiuje się jako doświadczenie całkowitego lub częściowego stłumienia psychologicznego uzależnienia od określonej substancji i związanych z nią pragnień. Może to wystąpić jako efekt, który trwa długo po zaniku związku, który go wywołał, lub może trwać tylko wtedy, gdy związek jest nadal aktywny.

Czy wiesz że...

MDMA jest bezpieczniejsze niż jazda konna?