Dezorientacja

Dezorientację definiuje się jako upośledzenie myślenia abstrakcyjnego przejawiające się niemożnością myślenia ze zwykłą jasnością i spójnością. W kontekście używania substancji jest to powszechnie odczuwane jako uporczywa niezdolność do uchwycenia lub zrozumienia pojęć i sytuacji, które w innym przypadku byłyby całkowicie zrozumiałe w stanie trzeźwości. Wydaje się, że intensywność tego efektu zwiększa się wraz z nieznajomością zarówno w otoczeniu, jak i przyjmowanej substancji.

Zamieszaniu często towarzyszą inne zbiegające się skutki, takie jak majaczenie, urojenia i tłumienie pamięci krótkotrwałej w sposób, który dodatkowo zwiększa brak zrozumienia osoby. Najczęściej wywoływane jest pod wpływem dużych dawek związków halucynogennych, takich jak psychodeliki, dysocjacjanty, syntetyczne kannabinoidy i delirianty. Jednak w mniejszym stopniu może wystąpić pod wpływem dużych dawek benzodiazepin.

Czy wiesz że...

71 % użytkowników MDMA słucha techna