Wzmocnione emocje

Wzmocnienie emocji jest definiowane jako wzrost obecnego stanu emocjonalnego osoby powyżej normalnego poziomu intensywności.

Na przykład osoba, która obecnie czuje się nieco niespokojna lub niestabilna emocjonalnie, może zostać przytłoczona nasilonymi negatywnymi emocjami, paranoją i dezorientacją. Natomiast osoba, która ogólnie czuje się pozytywnie i stabilna emocjonalnie, jest bardziej podatna na przytłoczenie stanami emocjonalnej euforii, szczęścia i ogólnego zadowolenia. Intensywność stanów emocjonalnych odczuwanych pod wpływem wzmocnienia emocji może kształtować ton tripu i predysponować użytkownika do innych efektów, takich jak mania lub jedność w stanach pozytywnych i pętle myślowe lub uczucia zbliżającej się zagłady w stanach negatywnych. Intensywne negatywne lub trudne emocje mogą nadal pojawiać się w kontekstach terapeutycznych, jednak (przy odpowiednim wsparciu) ludzie mimo to postrzegają doznanie pozytywnie ze względu na dostrzeganą wartość integracji dodatkowego wglądu stanów emocjonalnych.

Czy wiesz że...

najwięcej użytkowników narkotyków znajduje się w grupie wieku 16-24