Jednoczesne emocje

Jednoczesne emocje definiuje się jako doświadczenie odczuwania wielu emocji jednocześnie bez oczywistego zewnętrznego bodźca. Na przykład podczas tego stanu użytkownik może nagle odczuwać intensywne, sprzeczne emocje, takie jak jednoczesne szczęście, smutek, miłość, nienawiść itp. Może to skutkować stanami umysłu, w których użytkownik może potencjalnie odczuwać dowolną liczbę sprzecznych emocji w dowolnej możliwej kombinacji .

Czy wiesz że...

alkohol jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o całkowitą wielkość szkód oraz na 3 miejscu jeśli chodzi o zgony.