Organizacja myśli

Organizacja myśli jest definiowana jako stan umysłu, w którym zdolność do analizowania i kategoryzowania informacji pojęciowych przy użyciu systematycznego i logicznego procesu myślowego jest znacznie zwiększona. Wydaje się, że następuje to poprzez redukcję myśli, które są niezwiązane lub nieistotne dla danego tematu, a tym samym poprawiają zdolność do uporządkowanego i spójnego strumienia myśli. Ten efekt wydaje się również pozwalać osobie na posiadanie większej ilości istotnych informacji (o czym świadczy wzrost rozumienia języka) w swoim toku myślowym, co może być przydatne do rozszerzonych obliczeń umysłowych, artykułowania pomysłów i analizowania logicznych argumentów.

Czy wiesz że...

można włożyć blotter lsd pod napletka?