Większa motywacja

Wzmocnienie motywacji definiuje się jako zwiększoną chęć wykonywania zadań i osiągania celów w sposób produktywny. Obejmuje to zadania i cele, które normalnie byłyby uważane za zbyt monotonne lub przytłaczające, aby w pełni się zaangażować.

Szereg czynników (które często, ale nie zawsze współwystępują) odzwierciedlają lub przyczyniają się do motywacji do wykonania zadania: mianowicie chęć wykonania zadania, czerpanie z niego przyjemności lub zainteresowanie nim. Motywację mogą również wspierać ściśle powiązane czynniki, takie jak pozytywny nastrój, czujność, energia i brak lęku. Chociaż motywacja jest stanem, istnieją podobne do cech różnice w stanach motywacyjnych, które ludzie zazwyczaj przynoszą do zadań, podobnie jak istnieją różnice w zdolnościach poznawczych.

Wzmocnieniu motywacji często towarzyszą inne zbiegające się efekty, takie jak stymulacja i przyśpieszenie myśli w sposób, który dodatkowo zwiększa produktywność. Najczęściej wywołuje się ją pod wpływem umiarkowanych dawek związków pobudzających i nootropowych, takich jak amfetamina, metylofenidat, nikotyna i modafinil.

Czy wiesz że...

alkohol jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o całkowitą wielkość szkód oraz na 3 miejscu jeśli chodzi o zgony.