Psychoza

Psychoza definiowana jest jako nieprawidłowy stan umysłu oraz ogólny termin psychiatryczny określający stan psychiczny, w którym doświadcza się "utraty kontaktu z rzeczywistością. Cechy psychotyzmu charakteryzują się urojeniami, halucynacjami i formalnymi zaburzeniami myślenia wykazującymi szeroki zakres kulturowo nieprzystających, dziwnych, ekscentrycznych lub nietypowych zachowań i poznań, obejmujących zarówno proces (np, percepcji, dysocjacji) i treści (np. przekonań). W zależności od nasilenia mogą temu towarzyszyć również trudności w interakcjach społecznych i ogólne upośledzenie w wykonywaniu codziennych czynności życiowych.

W kontekście psychologii klinicznej psychoza jest bardzo szerokim terminem, który może oznaczać wszystko, od stosunkowo łagodnych urojeń do złożonych i katatonicznych przejawów schizofrenii i zaburzenia dwubiegunowego typu 1. Ogólnie rzecz biorąc, psychoza wiąże się jednak z zauważalnymi deficytami w funkcjonowaniu poznawczym i różnego rodzaju halucynacjami lub przekonaniami urojeniowymi, szczególnie tymi, które dotyczą relacji między sobą a innymi, takimi jak urojenia wielkościowe, paranoiczne czy spiskowe. Najczęstsze z tych oznak i objawów psychozy są wymienione jako oddzielne subkomponenty poniżej:

  • Halucynacje słuchowe
  • Halucynacje wzrokowe
  • Urojenia
  • Dezorganizacja myśli
  • Łączność myśli

Czy wiesz że...

71 % użytkowników MDMA słucha techna