Wzmocnienie sugestii

Wzmocnienie sugestii definiuje się jako zwiększoną tendencję do akceptowania pomysłów lub postaw innych ludzi i działania zgodnie z nimi. Typowym przykładem wzmocnienia podatności na sugestię w działaniu byłby opiekun, który celowo sprawiał, że osoba wierzyła w fałszywe stwierdzenie bez pytania, po prostu mówiąc mu je jako prawdziwe, nawet jeśli stwierdzenie to byłoby zwykle łatwo rozpoznawalne jako niemożliwe lub absurdalne. Jeśli uda się to osiągnąć, może to potencjalnie skutkować doświadczeniem towarzyszących halucynacji i urojeń, które dodatkowo utrwalają sugerowane im przekonanie.

Czy wiesz że...

alkohol jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o całkowitą wielkość szkód oraz na 3 miejscu jeśli chodzi o zgony.