Fascynacja

Zwiększona fascynacja, podziw i uznanie przypisywane konkretnym częściom lub całości otoczenia zewnętrznego. Może to skutkować często przytłaczającym wrażeniem, że codzienne pojęcia, takie jak natura, egzystencja, wspólne wydarzenia, a nawet przedmioty gospodarstwa domowego, są teraz znacznie głębsze, interesujące i znaczące.

Doświadczenie tego efektu zwykle zmusza tych, którzy go doświadczają, do uznania, rozważenia i docenienia otaczających ich rzeczy na poziomie szczegółowości i intensywności, który pozostaje w dużej mierze niespotykany w codziennej trzeźwości. Często opisuje się go ogólnie za pomocą zwrotów, takich jak „poczucie zdumienia” lub „widzenie świata jako nowego”.

Czy wiesz że...

najwięcej użytkowników narkotyków znajduje się w grupie wieku 16-24