Derealizacja

Derealizacja jest medycznie rozpoznawana jako doświadczenie poczucia oderwania od swojego ciała, jakby bycie zewnętrznym obserwatorem swojego otoczenia. Efekt ten charakteryzuje się indywidualnym poczuciem, że znajduje się we mgle, śnie, bańce lub czymś oglądanym przez ekran, jak film lub gra wideo. Te uczucia wywołują u osoby poczucie wyobcowania i dystansu do otoczenia.

Derealizacja może być niepokojąca dla użytkownika, który może zostać zdezorientowany przez utratę wrodzonego poczucia, że ​​jego otoczenie zewnętrzne jest naprawdę realne. Utrata poczucia, że ​​świat zewnętrzny jest rzeczywisty, może sprawić, że będzie on z natury sztuczny i pozbawiony życia.

Ten stan umysłu jest powszechnie kojarzony i często zbiega się z depersonalizacją. Podczas gdy derealizacja jest postrzeganiem nierzeczywistości świata zewnętrznego, depersonalizacja jest subiektywnym doświadczeniem nierzeczywistości w poczuciu siebie.

photo

Czy wiesz że...

86 % użytkowników marihuany słucha regge